Pár slov na úvod - štúdium cudzieho jazyka...

"Prečo je "to" také zložité?"

Pretože...


Každý človek je majstrom iného remesla a to, čo nám nejde alebo nás jednoducho nebaví, nás iba sotva dokáže motivovať. Je niekoľko faktorov, ktoré nám zväzujú ruky či v tomto prípade jazyk a bránia nám tak nájsť si cestu k neznámemu – cudziemu jazyku, ktorý však ani pre Vás nemusí navždy zostať cudzím.


Roky strávené v triedach, obývačkách, kanceláriách a zasadačkách nám pomohli uvedomiť si, že nedostatok motivácie, nedôvera v samého seba, tápanie v pralese gramatických javov, príliš veľký dôraz na bezchybnú komunikáciu (na chybách sa nepochybne učíme najlepšie), či strach z komunikácie ako takej sú tými najčastejšími vinníkmi.


Vy však nezúfajte. Sme presvedčení, že malý kúsok Vašej vôle v spojení s našim odhodlaním naučiť Vás porozumieť cudziemu prirodzenou cestou, Vám pomôžu dostať sa do štádia, v ktorom si aj Vy poviete, že:


"It's actually very simple."