Mnohoročné skúsenosti a celosvetová databáza prekladateľov, s ktorými spolupracujeme, z nás robia expertov aj v realizácii expresných prekladov.


Preklady, Korektúry & Prepis audio/video nahrávok

Náš tím prekladateľov je Vám k dispozícii 24/7, a to aj počas sviatkov. Ponúkame Vám kvalitu bez kompromisov v oblasti prekladov z/do viac ako 35-tich svetových jazykov, odborných a súdnych prekladov, ako aj prekladov video a audio nahrávok.


V našom tíme sú zastúpení odborníci z rôznych profesných oblastí; prekladatelia, tlmočníci, korektori i grafici. Ku každému projektu, na ktorom pracujeme, je pridelený zvláštny tím prekladateľov podľa odbornosti a kvalifikácie.Okrem bežných prekladov, dokážeme vďaka kolektívu našich prekladateľov zabezpečiť aj spoľahlivé expresné preklady, a to už v priebehu noci.


Úradné preklady

Uradné preklady (prípadne súdne preklady, preklady s okrúhlou pečiatkou prekladateľa) sa najčastejšie vyžadujú pri kontakte s rôznymi štátnymi inštitúciami a orgnizáciami. Preklady musia byť vyhotovené úradným prekladateľom, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.


Pri úradnom preklade je potrebný originál dokumentu, alebo jeho notárom overená kópia. V prípade Vašej pracovnej vytaženosti Vám naša spoločnosť PERCIPIUM – preklady, tlmočenie, superlegalizácia s.r.o. ponúka možnosť osobného vyzdvihnutia a následného doručenia dokumentov v rámci Bratislavy na Vami zadanú adresu. Z celého Slovenska je tu možnosť využitia kuriérskych a poštových služieb. Úradné preklady zabezpečujeme do všetkých svetových jazykov.

V prípade nezáväznej cenovej kalkulácie, alebo inej požiadavky nás bez váhania kontaktuje tu.


Medzi najčastejšie úradne prekladané dokumenty patria:
  • Rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, diplomy
  • Výpisy z obchodného registra, zmluvy, výpisy z registra trestov
  • Lekárske, auditné, policajné správy

Ponuka jazykov:

Albánčina Angličtina Arabčina Arménčina Bieloruština Bosniančina Bulharčina Čínština Čeština Dánčina Estónčina Fínčina Francúzština Gréčtina Gruzínčina Hebrejčina Holandčina Chorvátčina Japončina Kórejčina Latinčina Litovčina Lotyština Maďarčina Macedónčina Moldavčina Nemčina Nórčina Poľština Portugalčina Rumunčina Ruština Slovinčina Srbčina Španielčina Švédčina Turečtina Ukrajinčina Vietnamčina


Korektúry

Jazyková korektúra zahŕňa základnú kontrolu textu rodeným hovorcom. Táto služba sa zameriava hlavne na opravu bežných pravopisných, gramatických a typografických chýb, preklepov a drobných štylistických chýb. Text prekladu bude po jazykovej stránke znieť prirodzene, akoby išlo o originál.


DTP (Desktop Publishing)

Percipium ponúka celú škálu služieb spojených s prekladom Vašich dokumentov a materiálov. Portfólio našich služieb zahŕňa aj DTP, čo je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu. Náš tím profesionálnych grafikov sa postará o to, aby bol dodaný materiál po preklade v rovnakom grafickom prevedení ako originálny dokument.

Tím našich grafikov má k dispozícií výkonný hardware a väčšinu DTP aplikácii - PhotoShop, FrameMaker, InDesign, Powerpoint, Visio, Acrobat CorelDraw, Illustrator, QuarkXpress a iné.


Tlmočenie

Naša spoločnosť Percipium je Vám k dispozícii pri tlmočení do všetkých svetových jazykov; dokážeme pre Vás zabezpečiť ako kabínkové (simultánne), konzekutívne a súdne tlmočenie, tak aj tlmočenie po telefóne.


Ak potrebujete profesionálneho tlmočníka pre Vaše podujatie, obráťte sa na nás. Naši tlmočníci sú skutoční profesionáli, ktorí majú skúsenosti s diplomatickým protokolom a dokonale ovládajú aj biznis etiku.


Apostila / Superlegalizácia

Verejné listiny

(listiny, na ktorých je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby) vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie (overenie pravosti) - osvedčenie tzv. Apostilou, alebo konzulárnu superlegalizáciu.


Apostila

je vyšší stupeň overenia vo vzťahu k štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.


Superlegalizácia

ako spôsob overenia platí pre dokumenty, ktoré majú byť použité v štátoch, s ktorými nemá Slovenská republika dohodu oslobodenia od vyššieho overenia prostredníctvom dvojstrannej medzinárodnej zmluvy a ktoré nie sú členskými štátmi hore menovanej dohody.

SUPERLEGALIZÁCIA - VIAC INFO


Kurzy anglického jazyka

"Prečo je "to" také zložité?" Pretože...


Každý človek je majstrom iného remesla a to, čo nám nejde alebo nás jednoducho nebaví, nás iba sotva dokáže motivovať. Je niekoľko faktorov, ktoré nám zväzujú ruky či v tomto prípade jazyk a bránia nám tak nájsť si cestu k neznámemu – cudziemu jazyku, ktorý však ani pre Vás nemusí navždy zostať cudzím.


VIAC INFO O KURZOCH


Máte záujem o naše služby?

Rýchlo, kvalitne & za dobrú cenu!


KONTAKT